Heeft U het idee dat Uw kind meer aandacht verdient voor het vak wiskunde dan in de “les” wordt gegeven; (juist nu er minder “lessen” worden gegeven dan ooit sinds de Corona-crisis)….?

Wilt U dat Uw kind met wat meer voldoendes de juiste basis krijgt voor de vervolgstudie?

Wilt U dat Uw kind meer plezier beleeft in het vak wiskunde?

Wilt U op de hoogte worden gebracht omtrent wat Uw kind bij wiskunde in de lessen opdoet ook goed is verwerkt?

Wilt U dat de wijze waarop Uw kind huiswerk doet af en toe door een deskundige wordt gecontroleerd en verbeterd?

Denkt U dat de cijfers die U tot nu toe gezien heeft met meer begeleiding beter kunnen ?

Vragen aan de leerling ton@raves.nl Terug naar de hoofdpagina (kan ook door bovenaan links te klikken)