Achtergronden en feiten:


De laatste jaren … werden de klassen almaar groter…. het aantal toetsen almaar kleiner (6 á 7 per jaar nog slechts)…bezuinigingen….
De expertise in het toetsen is echter niet groter geworden. De werkdruk (vooral op een onervaren leraar) laat dat “eigenlijk” niet toe…. Die gebruikt vaak de toetsen van de uitgever… en die vergen soms teveel tijd. 
Van diverse fouten (soms in het proefwerk of nakijkwerk) is de leerling wel eens de dupe.
De uitwerkingen zijn soms niet digitaal en de proefwerken niet “beproefd”. 

Vaak wel in een zogenaamde RTTI-vorm, maar met een afwijking ten opzichte van wat geleerd en geoefend is. 
Het is ook veel moeite om in WORD met een vergelijkingseditor hele stukken wiskunde te bedrijven,
laat staan tekeningen/constructies in te voegen….als er al enige digitale deskundigheid is…

Die heeft SERVA wel!

Als een kind een vorm van autisme heeft, of ADD of ADHD of een leerstoornis (dyslexie of dyscalculie),of juist hoogbegaafd dan wel hooggevoelig is (etc.) dan voldoet regulier onderwijs niet.
Er is daar geen maatwerk.
Bij SERVA wel!


vervolg Achtergronden (deel 2 van 3)