Achtergronden en feiten:

 

De klassen worden almaar groter…. het aantal toetsen almaar kleiner (6 á 7 per jaar nog slechts); …bezuinigingen…. De expertise in het toetsen is echter niet groter geworden.
De werkdruk  laat dat eigenlijk niet toe….

Van diverse fouten (soms in het proefwerk of in het nakijkwerk) is de leerling de dupe. De uitwerkingen zijn vaak niet digitaal en de proefwerken niet altijd “beproefd”.
Het is ook veel moeite om in WORD met een vergelijkingseditor hele stukken wiskunde te bedrijven, laat staan tekeningen en constructies in te voegen….als er al enige digitale deskundigheid is…

Die heeft SERVA wel.

Als een kind een vorm van autisme heeft, of ADD of ADHD of een leerstoornis (dyslexie of dyscalculie), of juist hoogbegaafd dan wel hooggevoelig is  dan voldoet reguliere onderwijs niet.
Er is daar geen maatwerk.

Bij SERVA wel.

 

De didactiek lijdt ook onder al die bezuinigingen. Een leerling krijgt per hoofdstuk één enkele kans om te scoren…
Een leerling krijgt “eigenlijk” geen gelegenheid meer om van fouten te leren.
Veel proefwerken worden niet besproken en de leerling krijgt geen enkele kans om een cijfer te verbeteren.

Remedial teaching past niet in de les. Het leslokaal gaat na afloop (ook in pauzes) gewoon op slot en de leerling wordt zonder pardon op onvoldoendes afgerekend. Dat een leerling misschien veel meer kan, maar soms in omstandigheden verkeert dat de resultaten wat minder zijn…daar heeft de school geen oog voor…

SERVA wel.

Hiaten in de stof deskundig vullen … fouten en een verkeerde werkwijze verbeteren…. achterstanden wegwerken…. en vooral: een perfecte basis aanbrengen voor de toetsen; extra inzichten en slimme manieren om opgaven te maken aanleren…

Het huiswerk controleren en een werkwijze aanleren dat de leerling dat zelfstandig kan. Naast het kweken van zelfvertrouwen; het verhogen van het gevoel van “eigenwaarde”… Remedial Teaching in optima forma!
Dat biedt SERVA.

De meeste leraren werken van vakantie tot vakantie…. SERVA werkt het hele jaar door, omdat het een passie is om wiskunde op een hoger niveau aan te brengen.
Het is ook een passie om hogere wiskunde op een manier aan te bieden dat een leerling het kan volgen en leuk vindt.
Mijn passie is mensen te laten zien dat het ook anders kan en te laten ervaren dat het leuk is! Het bewijs daarvan zit -onder andere- in het feit dat ik dit werk al meer dan 40 jaren -met plezier- doe!!

SERVA werkt.
Als men nog twijfels heeft dan is er een aantal vragen voor de leerling en voor de ouders die uitwijzen of SERVA nodig/nuttig is.
Kijk geheel vrijblijvend naar die vragen en overleg binnen het gezin als het aantal antwoorden “JA” significant is!
Als je dit allemaal gelezen hebt dan is er al méér dan enkel nieuwsgierigheid! Dan wordt het tijd om contact op te nemen….

Sluit Menu