Achtergronden en feiten:


Vóór de Corona-crisis ….werden de klassen almaar groter…. het aantal toetsen almaar kleiner (6 á 7 per jaar nog slechts)…bezuinigingen….
De expertise in het toetsen is echter niet groter geworden. De werkdruk (vooral op een onervaren leraar) laat dat “eigenlijk” niet toe….
Van diverse fouten (soms in het proefwerk of nakijkwerk) is de leerling de dupe.
De uitwerkingen zijn vaak niet digitaal en de proefwerken niet “beproefd”.
Het is ook veel moeite om in WORD met een vergelijkingseditor hele stukken wiskunde te bedrijven,
laat staan tekeningen/constructies in te voegen….als er al enige digitale deskundigheid is…

Die heeft SERVA wel!

Als een kind een vorm van autisme heeft, of ADD of ADHD of een leerstoornis (dyslexie of dyscalculie),of juist hoogbegaafd dan wel hooggevoelig is (etc.) dan voldoet reguliere onderwijs niet.
Er is daar geen maatwerk.
Bij SERVA wel!