De didactiek lijdt ook onder al die bezuinigingen! Een leerling krijgt niet meer per hoofdstuk een kans om te scoren, vaak is het per twee hoofdstukken…
Een leerling krijgt “eigenlijk” geen gelegenheid meer om van fouten te leren.
Vaak worden proefwerken niet (uitgebreid) besproken en de leerling krijgt geen enkele kans om een cijfer te verbeteren.
Remedial teaching past niet in de les!
De leerling wordt zonder pardon op onvoldoendes afgerekend.

Dat een leerling misschien veel meer kan, maar soms in omstandigheden verkeert dat de resultaten wat minder zijn…daar heeft de school geen oog voor…
SERVA wel!
Hiaten in de stof vullen … fouten en een verkeerde werkwijze verbeteren…. achterstanden wegwerken…. en vooral: een perfecte basis aanbrengen voor de toetsen; extra inzichten en slimme manieren om opgaven te maken aanleren…
Het huiswerk controleren of samen makenĀ  en een werkwijze aanleren waarmee de leerling dat ook zelfstandig kan. Naast het kweken van zelfvertrouwen;
het verhogen van het gevoel van “eigenwaarde”… Remedial Teaching in optima forma!

Dat biedt SERVA!


Achtergronden deel 3 (van 3)