Hieronder vind je een indeling van toetsen voor de bovenbouwklassen: 4 en 5 HAVO en 4, 5 en 6 VWO. uitgesplitst naar: OEFENTOETSEN en RT-werken. Kies zorgvuldig jouw gewenst item, wiskunde A, B, of C en je komt op een vervolgpagina waar je kunt kiezen uit een lijst werken over hoofdstukken die horen bij de boeken van Getal en Ruimte, 11e editie. In 4VWO zitten de leerlingen, die wiskunde A en wiskunde C gekozen hebben op de meeste scholen in één klas ("lesgroep"). In klas 5VWO zijn de lesprogramma's bij wiskunde A en wiskunde C nogal verschillend, al is er wel wat overlapping in de stof. Alle toetsen zijn in pdf-vorm en makkelijk af te drukken.

Oefentoetsen

Remedial Teaching