www.serva.nl

SERVA is mijn digitale alter ego; een anagram van RAVES.
Sinds 1978 geef ik les in wiskunde (en van 1998 tot 2016 ook in informatica) aan het Mencia de Mendozalyceum te Breda. Sinds 1997 staat SERVA ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

SERVA staat voor SERVice en Advies op diverse werkvlakken: Van bijlessen wiskunde en informatica tot (eventueel: op locatie) de bouw; montage en implementatie van allerlei hard- en software. Zoek je bijles in wiskunde van een ("rechtshandige") eerstegraadsdocent met 40 jaren onderwijs-ervaring en met CPE (Cambridge Proficiency Exams Certificate)?
Stuur dan een mailtje, waarin je gegevens vermeldt zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en wat voor bijles je precies zoekt/wenst. Dan stuur ik een mailtje terug met mijn telefoonnummer en mijn adresgegevens, alsmede welke tijdstippen/uren ik kan aanbieden - omdat ik een full-time baan heb is de beschikbaarheid (momenteel) tamelijk gering!

Op mijn website: www.raves.nl zie je met welke passie ik les geef in wiskunde. De figuren hiernaast betreffen enkele meetkundige stellingen die op mijn website op algebraïsche wijze worden bewezen! De onderste is een 3D-illustratie van De Stelling van Apollonius van Perga

De verwondering voor vergelijkingen die "mooi" uitkomen en de (wiskundige) inzichten die hierbij opgedaan worden werken enorm stimulerend; je gaat het nog leuk vinden ook! En dat is precies wat ik wil overbrengen! Je krijgt wiskundige inzichten door er eens anders naar te kijken en door te oefenen! Opgaven maken onder leiding van een leraar die (ver) boven de stof staat!

Alle scholieren van MAVO, HAVO, VWO (ook engelstalig) in de omgeving van Breda-Noord; Teteringen en Oosterhout-Zuid zijn welkom in mijn wiskunde-bijles-instituut SERVA in Teteringen! Het tarief voor een bijles van 60 minuten is € 30,- Je krijgt dan een stille werkruimte om vragen te stellen om toetsmateriaal te oefenen en uitleg te krijgen van een echte autoriteit op het gebied van wiskunde (expertise in met name goniometrie; meetkunde; algebra; analyse en logica)

3 cirkels en 3 lijnen

SERVA 1997-2018